Locatie

Hans Aalbers Recordings is gevestigd in het koetshuis van Kasteel Nederhorst.

De geschiedenis….

Er schijnen oorspronkelijk twee Horsten in het Utrechtse bisdom te hebben bestaan.
Het eerste, Hoogerhorst, is in 1157 verwoest. Het tweede, Nederhorst genoemd,
is gebouwd bij de Vecht.

De kerk, op een heuvel gebouwd, en het daaromheen verrezen dorp de Bergh, werd later Nederhorst den Berg genoemd.Het kasteel is in 1257 gesticht door Philips van Wassenaar en was de zetel van de Heeren der Heerlijkheid Nederhorst, den Bergh, Overmeer, Horstwaerde en Riethoven. Gedurende de vele eeuwen van haar bestaan is er natuurlijk het een en ander veranderd in het interieur en aan het exterieur. Aan de zuidkant is de oudheid van het Kasteel nog terug te vinden. De gevel bestaat hier nog voor een deel uit de oorspronkelijke kloostermoppen.

In de 18e eeuw is het Huis ingrijpend verbouwd. De gracht bleef wel aanwezig maar de vroegere valbrug heeft plaats moeten maken voor een vaste brug. De oorspronkelijke zakvorm van het dak en vreemde muurresten, die het portaal vormen van de eerste verdieping, doen vermoeden dat het Kasteel in de allereerste tijd ook een binnenplaats had. Het hek aan de hoofdingang en de balustrade dateren uit het begin van de 18e eeuw.

Na 1945 was het Kasteel in zeer vervallen staat geraakt en overwoog men zelfs het gebouw te slopen. Eind 1959 werd het slot eigendom van J.L. Jonker, die het Kasteel en het Koetshuis, waar de studio is gehuisvest, liet restaureren. Op zondag 10 januari 1971 brandde de Heerlijkheid, bijna gerestaureerd, grotendeels af maar enkele maanden later werd toch weer begonnen met de herbouw. Sinds december 1971 is het Kasteel ondergebracht in de Harmine Wolters-Stichting.